Danh sách các công ty tại Xã Vũ Ninh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh

Thôn Thanh Phương, xã Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300235542

Công ty cổ phần Nam Sông Cầu

Đường Bà chúa kho, xã Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300224967

Bệnh viện tâm thần

Thôn Phúc Sơn - Xã Vũ ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300210280

Công ty TNHH Long Khánh-Bắc Ninh

Thôn Cổ Mễ - Xã Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300206968

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 tại Bắc ninh

thôn Cổ Mễ- xã Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100105574-008