Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp 1 Võ Cường - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH JEESUNG VINA

Lô 8+19 CCN 1 Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300320822