Danh sách các công ty tại Xã Bắc Ninh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Xí nghiệp thuỷ nông thị xã Bắc Ninh

Thị xã Bắc Ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300109040-004

Công ty Bảo Việt Bắc Ninh

Số 45- Đường Lê Văn Thịnh - Suối Hoa - Thị xã Bắc ninh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100111761-018