Danh sách các công ty tại Phường Hạp Lĩnh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Long Kiên Vina

Số 40 Khu Ất, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301285793

Công Ty TNHH Thiết Bị Kiểm Tra Mingxin Shenzhen

Căn nhà thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 28, Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301284486

Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Haiying (Việt Nam)

Khu Ấp Thôn, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301283002

Công Ty TNHH Lê Gia Gold

Khu Ất, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301280058

Công Ty TNHH Công Nghệ Logistics Pzb (Việt Nam)

L19-11, Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301278394

Công Ty TNHH Aju Tech Vina

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301273558

Công Ty TNHH K&c Solution

Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301274248

Công Ty TNHH Headman Holdings

Tầng 1 Số nhà 38, Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301274086

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bắc Minh Khôi

Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301270839

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sakura Ichi

Hẻm 1274, Đường Nguyễn Trãi, Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301266825

Công Ty TNHH Công Nghệ Fuxing Việt Nam

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301265067

Công Ty TNHH Enz Vina

Đường Vũ Nghi Hướng, Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301263704

Công Ty TNHH Xiangqi Việt Nam

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301263493

Công Ty TNHH Vận Tải Bình Liên

Số nhà 891 đường Nguyễn Trãi, Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301262676

Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Huayi Việt Nam

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301260608

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Jnr Solution

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259497

Công Ty TNHH Điện Tử Quốc Hưng Việt Nam

(NR Vũ Hồng Sang ) Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259401

Công Ty TNHH Công Nghệ Ying Zhou

Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301258824

Công Ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Và Xây Dựng Th

Số 2 đường Nguyễn Đoan Trung, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301258197

Công Ty TNHH Pl Tech Vina

Khu Trần, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301257700