Danh sách các công ty tại Khu Tự Thôn - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Bai Sheng Vina Việt Nam

Số 19, ngõ 422, khu Tự Thôn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301208083

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Qth

Khu Tự Thôn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301193334

Công Ty TNHH Hyeng Vina

Số 340, Khu Tự Thôn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301155201