Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Hạp Linh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty cổ phần Jehil Vina

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300493007

Công ty TNHH ô tô Doosung Việt Nam

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300284356

Công ty cổ phần Jehil Vina (Nộp thay)

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300785384

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Sao Việt Linh - Chi Nhánh Tỉnh Bắc Ninh

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101461631-001

Công ty TNHH GAKYO TECH VIETNAM

Cụm công nghiệp Hạp Linh (thuê của Cty CP SX ĐT Thành Long) - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300884265