Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Khắc Niệm - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Cao Su Power

Cụm công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300304852

Công ty TNHH điện tử KCS (Nộp thay)

Cụm công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300786130

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kr Thăng Long

Cụm Công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300788836

Công ty TNHH Hyun Jung Vina

Cụm công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300789614

Công ty TNHH Hyun Jung Vina (Nộp thay)

Cụm công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300835356

Công ty TNHH SM TECH VIệT NAM

Cụm công nghiệp Khắc Niệm(Thuê xưởng C. ty CP cao su Power) - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300836913

Công Ty TNHH M And K Vina

Cụm Công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300875951

Công ty TNHH FAS-TECH VINA

Nhà xưởng 8, Cụm công nghiệp Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300875969