Danh sách các công ty tại khu phố Thái Bảo - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Điện Tử Công Nghệ Cát Phú (Việt Nam)

Thửa đất số 274, tờ bản đồ số 37, Khu phố Thái Bảo, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301246392

Công Ty TNHH Truyền Thông Bảo Cường Media

Khu phố Thái Bảo, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301244839

Công Ty TNHH Dịch Vụ The One Capital Management Việt Nam

Thửa đất số 908, tờ bản đồ số 30, khu phố Thái Bảo, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301195476