Danh sách các công ty tại Khu Kim Đôi - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Hkd Tech

Khu Kim Đôi, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301268371

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Gqc

Khu Kim Đôi, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301252251

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Gog

Khu Kim Đôi, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301206960

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phương Ninh

Số 5, xóm Giữa, khu Kim Đôi, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301176561