Danh sách các công ty tại Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng) - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Huy Cường Bắc Ninh

Lô J.3-1, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301192330

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tht Việt Nam

Lô KT1-A2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301165584