Danh sách các công ty tại Xã Vạn An - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Tư Vấn Kỹ Thuật Giang Huy

Khu Đương Xá - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300664855

Trường mầm non Vạn An

Thôn Đương Xá, xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300359925

Công Ty TNHH Rượu Đông Bắc

Đường 286, thôn Đương Xá - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372764

Công Ty TNHH Định Sơn

Khu Đương Xá 2 - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300376896

Công ty TNHH Thiên Hà

Đường Thiên Đức, xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300347165

Công ty TNHH Đức Tín

Đường 286, thôn Đương Xá, xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300345111

Công Ty Cổ Phần Thịnh Xuân

Km2 đường 286 - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300412713

Công Ty TNHH Nội Thất Kinh Bắc Hkb

Khu Đương Xá - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300710237

Công ty TNHH Tiền Việt

Dốc Đặng, thôn Đương Xá, xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300339598

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuỷ Long

Khu Vạn Phúc - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300425208

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xây Dựng Sunland

Đương Xá - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300713911

Trường trung học cơ sở Vạn An

Thôn Đương Xá, xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300330764

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T&T

Thôn Đương Xá - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300330362

Trường THPT Lý Nhân Tông

Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300448332

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất An Hà

Đường Thiên Đức, Dốc Đặng, xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300323823

Công Ty TNHH Trọng Nghĩa

Đường Thiên Đức - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300320999

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 61

Số 717, đường Thiên Đức, khu Đương Xá - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2400605317

Công ty TNHH Hạnh Thuỷ

Thôn Đương xá xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300317925

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Raum

Đường Thiên Đức - Xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300734051

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Gia Long

Xóm Chanh thôn Đương xá xã Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300315861