Danh sách các công ty tại Khu Tự Thôn (NR: ông Ngô Minh Việt) - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Nkl Việt Nam

Khu Tự Thôn (NR: ông Ngô Minh Việt), Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301213693