Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Xí nghiệp giấy Đức Dương (TN)

Khu công nghiệp Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300316181

Xí nghiệp giấy Hợp Tiến

Khu công nghiệp Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300133678