Danh sách các công ty tại Khu Hữu Chấp - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Sunmed

Khu Hữu Chấp, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301203984

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đại Đạt

Số 2, Khu Hữu Chấp, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301187549