Danh sách các công ty tại Xã Vân Dương - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Vpđd Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Thế Giới Việt

Phố Cầu Ngà - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0104760319-001

Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Thái Bình Bắc Ninh

Khu 1, Lãm Làng - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300669677

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Đắc Thông

Thôn Lãm Làng - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300670792

Trường tiểu học Vân Dương

Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369592

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tsc88

Thôn Lãm Làng - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300676201

Công Ty TNHH Môi Trường Thủy Lâm

Hai Vân - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300677501

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thảo Lan

Khu 2 thôn Lãm Làng - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300679548

Công Ty TNHH Hỷ Lạc Lầu

Khu Lãm Làng - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300359763

Công ty TNHH Wide Win Asia (Việt Nam)

Lô số H3-2, KCN Quế Võ, xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300359756

Công ty TNHH Doanh Tình

Thôn Chu Mẫn, xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372179

Công Ty TNHH Nam Sơn Kinh Bắc

Khu Lãm Làng - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300684354

Công Ty TNHH Tiến Vinh

Thôn Chu Mẫu - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300350721

Công ty TNHH SENA TECH

Lô G12-1, Khu công nghiệp Quế Võ - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300687852

Công ty TNHH một thành viên Hồng Trình Việt Nam

Thôn Lãm Làng, xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300346644

Công Ty TNHH Bao Bì Năm Sao

Thửa số 280, tờ bản đồ 16, Thôn Chu Mẫu - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300346161

Công Ty TNHH Tiếp Vận Dasuka

Cầu Ngà - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300345182

Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Bách Việt (Tnhh)

Thôn Hai Vân - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300420270

Công Ty TNHH Long Thuấn

Phố Cầu Ngà - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300420513

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Trác Thành Phương Nam

Số 18 phố Cầu Ngà - Xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300710685

Công ty TNHH Duyên Thảo Nguyên

Phố Cầu Ngà, xã Vân Dương - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300338040