Giới thiệu Chi Tiết Công Ty.Com

Website này cung cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đăng kí mã số thuế hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Dữ liệu được tổng hợp và thu thập tự động từ nhiều nguồn và phân theo danh mục các tỉnh và thành phố.

Trang web Chitietcongty.com được lập ra nhằm giúp các kế toán viên, các nhân viên tài chính, kinh doanh cũng như các doanh nghiệp mới khởi sự dễ dàng tìm được danh sách các công ty theo yêu cầu.

Dữ liệu mang tính chất phục vụ tham khảo và tìm kiếm theo tên doanh nghiệp, địa chỉ, tên giám đốc, số điện thoại, mã số thuế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi đánh dấu chỉ mục tất cả các thông tin liên quan đến công ty nhằm giúp các bạn có thể tìm kiếm thuận tiện nhất. Bạn có thể tìm kiếm theo: Tên công ty tiếng Việt, Tên công ty tiếng Anh, Tên giám đốc, Mã số thuế công ty, Địa chỉ

Các thông tin được cập nhật liên tục để đảm bảo sát thực nhất với thông tin chính thống. Toàn bộ việc cập nhật được chương trình máy tính lấy tự động từ các nguồn tin cậy.

Nếu cần hỗ trợ thay đổi thông tin hay những vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.