Danh sách các công ty tại Xã Kim Chân - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Tiến Hoài

Thôn Kim Đôi, - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300366915

Công Ty TNHH Hưng Phú

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300348433

Công Ty TNHH Hải Dương

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300321872

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Đại Phú

Xóm Chứa, thôn Ngọc Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300318005

Trường THCS Kim Chân

Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300302358

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Vương

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300498693

Công Ty Tnhh Lộc Hằng

Thôn Ngọc Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300290342

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phẩm Tuyết

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300760686

Công Ty TNHH Mạnh Đối

Thôn Quỳnh Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300276323

Công ty CP ĐT TM Như Nguyệt

Khu bến cảng thôn Kim Đôi xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300269125

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiến Thanh

Xóm Cửa thôn Kim Đôi xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300264335

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thanh Ngà

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300780918

Công Ty TNHH Thương Mại Hiển Ngọc

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300787180

Xí nghiệp vật liệu xây dựng Sáu Lan (DNTN)

Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300239265

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dũng Thắm

Thôn Kim Đôi ( NR: Lê Đình Dũng) - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300818054

Công ty TNHH xây dựng và thương mại 258

Thôn Ngọc Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300555341

Công Ty Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tiến Hùng (Tnhh)

Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300559498

Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Quốc Huy Anh

( NR ông Nguyễn Văn Luận),Thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300834401

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Linh Anh

Thôn Ngọc Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300560574

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dh

Bến Cảng, thôn Kim Đôi - Xã Kim Chân - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300570163