Danh sách các công ty tại Số nhà 2 khu Đạo Chân - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Import And Export B&a

Số nhà 2 khu Đạo Chân, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301234125

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dầu Nhớt Và Vận Tải Biển Khánh Huệ

Tổ dân phố Thanh Bình, Phường Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802958545

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Minh Trương

Tổ dân phố Bắc Thành, Phường Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802957397

Công Ty TNHH Anh Quân Hải Châu

Tổ dân phố Hồng Kỳ, Phường Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802953480

Công Ty TNHH Toàn Phát Thanh Hóa

Tổ dân phố Hạnh Phúc, Phường Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802922281

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Và Đô Thị Nghi Sơn

Chợ Kho, Xóm 1, thôn Hồng Kỳ, Phường Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802883089