Danh sách các công ty tại ngõ 422 Khu Tự Thôn - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Han Sowon Vina

Số 24, ngõ 422 Khu Tự Thôn, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301225459