Danh sách các công ty tại KCN Quế Võ mở rộng - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Senmao Vina

Lô J.3-1, KCN Quế Võ mở rộng, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301251508