Danh sách các công ty tại Xã Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Xí nghiệp giấy Đức Tùng

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369722

Trường tiểu học Phong Khê

Xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369546

Xí nghiệp giấy Hương Giang (TN)

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300372926

Công ty TNHH giấy Nga Nam

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349701

Doanh nghiệp tư nhân Bình Vương

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300380878

Công ty TNHH giấy Toàn Tiến

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300383188

Xí nghiệp giấy Minh Vinh (TN)

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300387182

Công ty TNHH Đại Thành Phát

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300398219

Công ty TNHH Huyền Khay

Thôn Đào Xá, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300344301

Công ty TNHH giấy Rồng Việt

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300403469

Công ty giấy THT (TNHH)

CCN Phong Khê, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300415513

Doanh nghiệp tư nhân giấy Nguyễn Quốc Hùng

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300420383

Công ty TNHH Phương Tiến

Thôn Ngô Khê, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300421651

Xí nghiệp giấy Trường Phú (TN)

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300422983

Công ty sản xuất và thương mại Nhật Linh (TNHH)

CCN Phong Khê 2, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300423320

Xí nghiệp giấy Tiến Đức (TN)

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300426956

Công ty xây dựng và thương mại Long Thanh (TNHH)

Thôn Ngô Khê, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300333130

Công ty cổ phần Gia Phạm

CCN giấy Phong Khê, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300332521

Công ty TNHH TrườngTùng

Thông Dường ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300442387

Công ty TNHH giấy Tuấn Thành

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300331038