Danh sách các công ty tại Số 18 Khu Đa Cấu - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Xây Dựng Phú Bình

số 18 khu Đa Cấu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301217916

Công Ty Cổ Phần Trầm Hương Chiên Đàn

Buôn Tơng Rang A, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001722915

Công Ty TNHH Hợi Rau Đắk Lắk

Buôn Chàm B, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001721566

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Vận Tải Nhật Long

Buôn TơngRang A, Xã Cư Drăm, Huyện Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số thuế: 6001715160

Công Ty TNHH Phát Triển Và Quản Lý Chợ Hải An - Đại Vi

Số 18 Khu Đa Cấu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301151408