Danh sách các công ty tại Xã Khắc Niệm - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Bắc Ninh - XN sản xuất thiết bị giáo dục

CCN Khắc Niệm, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300104959-001

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển công nghệ Việt Nam

Ba Huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349758

Công ty xây dựng và thương mại Thanh Phương (TNHH)

CCN Khắc Niệm, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349733

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sao Băng

Ba Huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300348458

Công ty TNHH Thanh Nam

Phố Ba Huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300376529

Công ty Thái Đức (TNHH)

Số 45 đường 38 phố Ba Huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300344559

Công ty TNHH công nghệ Ocular Việt Nam

Thôn Thượng, Ba huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300334215

Trường THCS Khắc Niệm

Thôn Sơn, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300333109

Công ty cổ phần Trung Kiên

Phố Ba Huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300329173

Công ty Hoài Anh (TNHH)

Thôn Tiền Ngoài, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300327320

Công ty cổ phần Phương Nam

Phố Ba huyện, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300325348

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phương Đông

Thôn Sơn, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300322393

Công ty cổ phần công nghệ cao Đại Dương

CCN xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300320928

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Minh

Thôn Đông, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300477238

Công ty TNHH Lam Thắng

Phố Ba Huyện xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300317812

Công ty kim khí và sản phẩm nhựa Ni ào

Thôn Thượng, xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300480777

Chi nhánh công ty cổ phần máy công trình Thăng Long tại Bắc ninh

Cụm công nghiệp xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101394992-001

Công ty TNHH Nhật Linh - Lioa

Cụm CN Khắc niệm xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300297884

Công ty CP sản xuất và thương mại Mạnh Lộc

Thôn Thượng xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300289805

Công ty cổ phần bảo vệ Hải Long 135

Đường 38 phố Ba Huyện xã Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300277158