Danh sách các công ty tại Số nhà 125 Khu Thái Bảo - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh