Danh sách các công ty tại Khu Viêm Xá - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Công Nghiệp An Đăng Bắc Ninh

Tổ 1, khu Viêm Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301209626

Công Ty TNHH Fastcom

Số nhà 37, Đội 4, Khu Viêm Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301207587

Công Ty TNHH Đức Mỹ Chemical

Khu Viêm Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301207675

Công Ty TNHH Color Trend Việt Nam

Khu Viêm Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301207562