Danh sách các công ty tại Xã Hạp Lĩnh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Thành

Phố Và - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300663788

Trường trung học cơ sở Hạp Lĩnh

Thôn Sơn - xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369680

Công ty TNHH International Part Manufacturing

KCN đô thị và dịch vụ Nam Sơn - Hạp Lĩnh, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365291

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kinh Bắc Colorview

Thôn Tiên Xá - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300678551

Trường tiểu học Hạp Lĩnh

Thôn Sơn, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358495

Trường mầm non Hạp Lĩnh

Thôn Sơn, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358174

Công ty TNHH sản xuất ống thép Hanyang Việt Nam

KCN đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349677

Công ty TNHH Kim Co Việt Nam

KHC đô thị Nam Sơn-Hạp Lĩnh, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300349652

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Ngọc Trúc

Khu Sơn - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300708608

Công Ty Dược Phẩm Và Thương Mại Phương Đông �(Tnhh)

TS 509, tờ bản đồ số 01, cụm CN Hạp Lĩnh - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300343900

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Anh Dũng

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300411646

Công Ty TNHH Việt Phương Minh Bn

Phố Và - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300709224

Công Ty TNHH Cảnh Quan Long Hưng

Thôn Tiên Xá - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300709552

Công ty xây dựng và thương mại Hùng Đức Sơn (TNHH)

Phố Và, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300338097

Công Ty TNHH Dự án Long Phương - Nhà Máy Nước Mặt Bắc Ninh

Khu Công nghiệp Hạp Lĩnh - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300716084

Công ty cổ phần Trường Phát Kinh Bắc

KCN Hạp Lĩnh, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300328250

Công Ty TNHH Long Phương-Dự án Bt Nhà Máy Nước Mặt Bắc Ninh

KCN Hạp Lĩnh - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300717881

Công ty cổ phần An Hưng

CCN Hạp Lĩnh, xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300325813

Công Ty TNHH Công Trình Bắc Trường Hồng

Phố Và - Khu Tiên Xá - Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300448685

Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao Bắc Ninh

Xã Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300321054