Danh sách các công ty tại Khu Sơn Trung - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Phát Triển Mba Việt Nam

Khu Sơn Trung, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301259553

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thu Hà 68

Số 841, Khu Sơn Trung, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301246508

Công Ty TNHH Gnpt Bac Ninh

Số 5, ngõ 743, Khu Sơn Trung, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301238828