Danh sách các công ty tại Xã Khúc Xuyên - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Trường tiểu học Khúc Xuyên

Xã Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369666

Công ty TNHH thương mại Trung Nghĩa

Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300329166

Công ty Tuấn An (TNHH)

Thôn Trà Xuyên, xã Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300226971

Công ty Khánh Hà (TNHH)

Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300220627