Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Quế Võ - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Khuôn Mẫu Hkt Vina

Lô C6.1-2, Khu công nghiệp Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301250631

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Vn

Lô K-08, Khu công nghiệp Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301221609

Công ty TNHH Welco Technology Việt Nam

Lô E8, KCN Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300328349

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ chính xác Interplex (Hà Nội)

Lô K4-2 Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300325309

Công ty TNHH NCC Việt Nam

Lô H10 KCN Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300324866

Công ty TNHH Chih Ming

Lô H3-3, Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300324175

Công ty I Sheng Electric Wire & Cable (Việt Nam)

Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300306070

Công ty TNHH một thành viên công trình Kim Xương Trí

Tầng 2 nhà B11, khu B, KCN Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300302679

Công ty TNHH VS Technology

Lô K4-1 KCN Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300302502

Công ty TNHH e-Litecom Vina

Lô K07, Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300778098

Công Ty Cổ Phần Vinayama

Lô H4-1 Khu Công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0105120329

Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam (Nộp thay)

Lô K4-2F, KCN Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300853411

Công ty TNHH CST ASIA VINA

Lô H1-01-4, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng) - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300855867

Công ty trách nhiệm hữu hạn BELAZ INVEST

Lô D, Khu công nghiệp Quế Võ (thuê của Cty cơ khí XD số 26) - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300858120

Công ty TNHH RYONG-IN VINA

Lô KT1-B1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300858191

Công ty TNHH DAEHYUPST

Lô C6-1-1, KCN Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300858762

Công ty TNHH SEORIM Việt Nam (Nộp thay)

Lô C6-1-1, Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300862310

Công ty trách nhiệm hữu hạn SAMIN VINA

Lô C7-1, Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300862328

Công ty trách nhiệm hữu hạn WOOJINWTP Việt Nam (Nộp thay)

Lô K-05-2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng) - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300862977

Công ty TNHH JSK Việt Nam

Lô C6-1-1, Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300866121