Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Phong Khê II - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Giấy Việt Đức Anh (Nộp thay)

Cụm công nghiệp Phong Khê II - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300865079