Danh sách các công ty tại Xã Võ Cường - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty Đắc Sơn (TNHH)

Thôn Bố Sơn xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300311257

Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ và thương mại Việt Trung Tín tại Bắc ninh

Cụm CN Võ Cường xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0304655142-001

Trường THCS Võ Cường

Thôn Khả Lễ xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300304958

Công an xã Võ Cường

UBND xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300304901

Công ty TNHH Duy Linh

294 đường Nguyễn Trãi xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300301435

Công ty thương mại và sản xuất Đại Gia (TNHH)

Thôn Hoà Đình xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300300431

Công ty cổ phần MTS

Khu Bình Than thôn Bồ Sơn xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300298239

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thảo

Thôn Xuân ổ A xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300298101

Công ty TNHH Minh Phát

Thôn Xuân ổ A xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300297933

Công ty TNHH Quý Long

Thôn Xuân ổ B xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300296256

Công ty TNHH Minh Hằng

Thôn Bồ Sơn, xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300295710

Công ty TNHH Ngọc Hà

Thôn Bồ Sơn xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300293921

Công ty TNHH Tân Cảng

Thôn Xuân ổ xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300288590

Công ty cổ phần phát triển nhân lực và khoa học công nghệ Kinh Bắc

Vp công ty Nông Sản BN, đường Lý Thái Tổ xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300288544

Công ty cổ phần Hoàng Sơn

Thôn Hòa Đình xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300281605

Công ty thương mại và xây dựng Hoàng Hưng (TNHH)

Số 317 đường Nguyễn Trãi thôn Bồ Sơn xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300280898

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Hà

Số 32 Lý Đạo Thành xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300280545

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Hà

Thôn Hòa Đình xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300278634

Xí nghiệp xây lắp công nghiệp An Phú (DNTN)

Thôn Xuân ổ A xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300235493

Công ty TM tài chính Hùng Dũng (TNHH)

Thôn Xuân ổ A xã Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300276203