Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Trung Hoa

Khu Khả Lễ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300371376

Trường mầm non Hoa Mai

số 612, đường Hoàng Quốc Việt - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369578

Trường tiểu học Khắc Niệm

Thôn Đoài - Khắc Niệm - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369673

Trường tiểu học Võ Cường số 3

Thôn Hoà Đình - Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369627

Trường mầm non Hoa Sen

Khu I, Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369553

Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh

Đường Lê văn Thịnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369708

Hội cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh

Số 364, Ngô Gia Tự, Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369659

Trường tiểu học Đại Phúc

Khu 3, Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369641

Toá án nhân dân thành phố Bắc Ninh

Đường Nguyên Phi ỷ Lan - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369585

Công ty TNHH Minh Cường

Dương ổ, Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369514

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Bắc Ninh

81 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369271

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - BCH tỉnh Bắc Ninh

81 Đường Lê Văn Thịnh, Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369232

Cung văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh

Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300369176

Ban dân vận tỉnh uỷ Bắc Ninh

122 Ngô Gia Tự - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365615

Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh

122 Ngô Gia Tự, Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365559

Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh

Số 366 Ngô Gia Tự, Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365541

Chi cục phát triển nông thôn Bắc Ninh

Số 12 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365608

Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Bắc Ninh

Đường Lý Thái Tông - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365580

Sở thông tin và truyền thông Bắc Ninh

13 Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300365566

Công ty TNHH Thiên Hương Thảo

40 phố Vũ Giới, Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300371351