Danh sách các công ty tại Khu Quả Cảm - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thiên Minh Thành Vina

Số 3 đường Vua Bà, Khu Quả Cảm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301268188

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dasan Vina

Khu Quả Cảm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301227015

Công Ty TNHH Tập Đoàn Quốc Tế Hoà Phát

Khu Quả Cảm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301220186