Danh sách các công ty tại Khu Sơn Đông - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Amn Việt Nam

Số 5, đường Đàm Văn Tiết, Khu Sơn Đông, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301212467

Công Ty TNHH Dfc Việt Nam

Đường Đặng Cung, Khu Sơn Đông, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301200824