Danh sách các công ty tại khu Đa Cấu - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Và Xây Dựng Tvt Việt Nam

Khu Đa Cấu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301264257

Công Ty TNHH Anh Hiện Ns

289 đường Sơn Đông, Khu Đa Cấu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301220820