Danh sách các công ty tại Xã Hòa Long - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần On&d

Số 112 đường Vua Bà, Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301282263

Công Ty TNHH Thương Mại Song Long Bắc Ninh

Thôn Quả Cảm - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300680617

Trường THCS Hoà Long

Thôn Viên Xá, xã Hoà Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300358590

Công Ty TNHH Trung Tuyết

Thôn Xuân Đồng - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300685372

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Loan Thành

Thôn Xuân ái - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300687732

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ á Châu G8

Thôn Viêm Xá - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300325820

Doanh nghiệp tư nhân Toàn Quân

Thôn Xuân Đồng, xã Hoà Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300323559

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Thủy Phong

Thôn Đẩu Hàn - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300488039

Công ty TNHH Châu Giang

Thôn Viêm xá xã Hoà Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300302742

Công ty TNHH Sơn Tùng

Thôn Viêm xá xã Hoà Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300294393

Công Ty TNHH Xây Dựng An Bình

Thôn Đẩu Hàn - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300498608

Công ty TNHH Tấn Hoàn

Thôn Đẩu Hàn xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300289812

Công Ty Thành Lương � (Tnhh)

Thôn Xuân Đồng - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300534366

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Đại á

Thôn Quả Cảm - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300536148

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sông Cầu

Thôn Đẩu Hàn - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300778203

Công ty TNHH sản xuất và thươmg mại Bạch Đằng

Xóm 4, khu Đầm Sen, thôn Đẩu Hàn, xã Hoà Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300243568

Công Ty Cổ Phần Fu Ji Kinh Bắc

Thôn Xuân Đồng - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300786758

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ngự Thiện

Thôn Viêm Xá - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300787208

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Trí Dũng

Đội 6, Viêm Xá - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300806330

Công Ty TNHH Huy Quân

Thôn Viêm Xá - Xã Hòa Long - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300562998