Danh sách các công ty tại khu Quỳnh Đôi - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Công Nghệ Nawu Việt Nam

Khu Quỳnh Đôi, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301224021

Công Ty TNHH Tm&dv Thang Máy Đại Nam

số nhà 95, khu Quỳnh Đôi, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301209224