Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Hạp Lĩnh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Ty Long Phương (Tnhh) (N/hộ)

Khu công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300666570

Công ty TNHH bao bì và in ấn Trung Việt Huy Hoàng

Khu công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300773117