Danh sách các công ty tại Xã Thống Nhất - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Sakura Nhật Việt

Thôn 4, Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702162963

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Long Gk 123

Thôn Xích Thổ, Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702162177

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hiệu Mến

Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702161550