Danh sách các công ty tại Thôn Bằng Xăm - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Bom Bom

Thôn Bằng Xăm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702120787

Công Ty TNHH Vũ Lê Group

Thôn Bằng Xăm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702120674

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vật Liệu Xây Dựng Phúc An

Thôn Bằng Xăm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702096358