Danh sách các công ty tại Khu 5 - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Tuệ Lâm

Tổ 1, Khu 5, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702137205

Công Ty TNHH MTV Mũi Ngọc

LK05, khu 5, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702110838

Công Ty TNHH Hạ Long Qt

Số nhà 32, Tổ 1, Khu 5, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702109310