Danh sách các công ty tại Phường Trưng Vương - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Xí nghiệp may Uông Bí

Phường Trưng Vương - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700100094-002