Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Cái Lân - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Bắc Việt Nam

Khu Công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700663509

Công ty TNHH chế phẩm nhựa Minh Tường Việt Nam

Khu công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700662537

Công ty TNHH ROYAL

Khu công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700569873

Chi nhánh công ty TNHH thương mại Việt Phát Triển

Lô đất 28, Khu công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 0100819811-001

Công ty hữu hạn công trình sinh hóa Hằng cảng Quảng Ninh

Khu công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700428167

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sơn Dương

Lô số 7 Khu công nghiệp Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701745257