Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Việt Hưng - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Thành Long

Khu Công nghiệp Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115508

Công ty TNHH INTEGRAL MATERIALS INVESTMENT Việt Nam

Khu công nghiệp Việt Hưng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700685975

Công ty cổ phần công nghiệp Quảng Minh

Khu công nghiệp Việt Hưng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701738193