Danh sách các công ty tại Phường Cái Dăm - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và du lịch Sông Hồng

Lô 32, đường Hạ Long, phường Cái Dăm - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 0101514121-001