Danh sách các công ty tại Khu 4 - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Trang Đức Anh

Tổ 3, Khu 4, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127119

Công Ty TNHH Thuỷ Sản Nam Hải

Tổ 1, Khu 4, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702121607