Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hạ Tầng Bình Minh

ô SCTB 10, Khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700688905