Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Cái Lân Mở Rộng - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công ty trách nhiệm hữu hạn xay lúa mì VFM-WILMAR nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Lô 21, Khu công nghiệp Cái Lân mở rộng - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701671559