Danh sách các công ty tại Phường Giếng Đáy - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Và Thương Mại Nhật Vượng

Tổ 13, khu 2, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702163445

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Tiến Cường

Tổ 7, Khu 6, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702162434

Công Ty TNHH Hồng Phúc Hạ Long

Số 317, Tổ 8, Khu 4, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702162339

Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Kim Oanh

Tổ 9 Khu 4, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702161896

Công Ty TNHH Vàng Bạc Khang Thủy

Số 176, Tổ 1, Khu 3B, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702161342

DNTN Vàng Bạc Phú Quý Pqj

Số nhà 218, Tổ 1, Khu 3B, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702161208

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Anh Minh

SN 38, Đường Ba Lan, Tổ 7 khu 7, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160645

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dv Du Lịch Hạ Long

Số 9 Lê Văn Hưu, Tổ 7, Khu 2, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702159689

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Việt Hvj

Số nhà 107, tổ 6, khu 6, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702159304

Công Ty TNHH Vàng Bạc Kim Ngân Hl

Số 178, Tổ 1, Khu 3B, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702158815

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Quang Đông

103 Giếng Đáy, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157498

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Lucky House

Số nhà 331, Đường Giếng Đáy, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156342

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hưng Thịnh

Tổ 11 - Khu 4, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156208

Công Ty Cổ Phần Tân Hoàng Long Qn

Tổ 1, Khu 1, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702155282

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Văn Lang Việt Nam

Tổ 9, Khu 2, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702155187

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thiên

Tổ 7, khu 2, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702155211

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Vivu5Sao

Tổ 8, Khu 6, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702154225

Công Ty TNHH Công Nghệ Giải Pháp Elvqn

Số 37 Lê Văn Hưu, Tổ 7, Khu 2, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702154257

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Ánh Dương Qn

Tổ 1, Khu 1, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702153750

Công Ty TNHH Giáo Dục Tech Edu

Số nhà 70, Tổ 10, Khu 2, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702152612