Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Miền Bắc

Số 68, tổ 6, khu 5 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701512171

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xây Dựng Thu Nguyệt

Tổ 1, Khu 10 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701512559

Công Ty Cổ Phần Dăm Gỗ Xuất Khẩu Quảng Ninh

Tổ 10, khu 10A Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701512887

Công Ty TNHH 1tv Xây Dựng Minh Thành Quảng Ninh

Số 103 đường Lê Lợi - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701512862

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thương Mại Và Du Lịch Hoàng Bảo Khánh

ô số 59, lô 6 tổ 9, khu 9 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701506509

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hạ Long Xanh Nht Quảng Ninh

Tổ 30D, khu 2B - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701514394

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Việt Anh Quảng Ninh

Số 20, tổ 5, khu 6 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701506548

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Sơn Thủy Quảng Ninh

Tổ 3, khu 2 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701506587

Công Ty CP Nội Thất Thiên Phú

Tổ 1, khu 7A - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701505294

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Việt - Tiền Phương

Tổ 51, khu 5 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701504734

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vân Long - Quảng Ninh

Số 36 - B29, khu đô thị mới Cao Xanh Hà Khánh A - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701504702

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hà Cường - Quảng Ninh

Tổ 2, khu 10 đường Cái Lân - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701504692

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thương Mại Xây Dựng, Dịch Vụ , Vạn Sự

Tổ 2, khu 7 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701503314

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Công Nghệ Bảo Duy

Tổ 32, khu 3 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701502783

Công Ty TNHH Phát Triển Tái Chế Xanh

Tổ 69, khu 7 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701503321

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 36 Quảng Ninh

Tổ 10, khu 3 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701514820

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựa Dismy Quảng Ninh

Tổ 10, khu 6 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701502078

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Hồng Phúc Anh

Số nhà 565 đường Vũ Văn Hiếu - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701502141

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thương Mại Xây Dựng, Dịch Vụ Văn Đoàn

Tổ 7, khu 10 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701515856

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Điện Tử Trung Kiên

Tổ 7, khu 9 - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701501123